DESKI PODŁOGOWE

Deski sosnowe podłogowe są wysuszone w suszarni oheblowane. 3cm grubości jest z podcięciem pod spodem dla rozprężenia materiału. Dzięki temu deska nie wygina się w łuk. Deska 2cm jest bez podcięć, aby móc z niej wykonywać drewniane stropo podłogi.
Deska Podłogowa Sosnowa

Deska Podłogowa Sosnowa

Deski Podłogowe

3cm grubość, 12.5cm szerokość w długościach od 2.5m do 5m.
Deska Podłogowa Sosnowa

Deska Podłogowa Sosnowa

Deski Podłogowe

2cm grubość, 12cm szerokość od 2.5m do 4m długości.